Teknisk utstyr

Har fått forespørsel hva slags utstyr som brukes til å lage filmer og ta video:
Dashbord camera (egentlig Action camera)
Videokamera
Video drone (flys bare i områder der det er tillatt, innehar sertifikat for A1/A3 Åpen Klasse)

Når det gjelder batteritest så er det en kombinasjon med kalkulasjon og fysisk kjøre fra 100% ned til aller helst 0%, men noen biler må man ha 5% og andre 10% buffer for å ikke være en fare i trafikken.
OBD2 verktøy og tilhørende apper brukes også for bedre dokumentasjon der det er mulig.

Videoredigering skjer på en 15 år gammel laptop!