Kontaktinformasjon

På grunn av mye arbeid så er det minimalt tilgang til å ringe, men det er lettest å sende en e-post.

Har du en bil som ønskes testet så bare send en e-post. Foretrekker e-post kommunikasjon da dette er skriftlig og unngår således misforståelser kontra telefonsamtale.

Send e-post her (du må ha e-post klient inntil kontakt skjema er på plass)