Om

Mitt navn er Lars Henrik Jensen og jeg driver nettstedet og Facebook siden og YouTube kanalen som heter Biltesteren Jeg tester kun elbiler.
Jeg har ingen bindinger til noen bilmerker og er uavhengig og nøytral.

Testing:
Jeg finner det som interessant å teste elbiler og legge informasjon ut på kanalene mine.

Hvordan utføres testene?

Alle tester har likt utgangspunkt med +23C som cupétemperatur (målt med ekstern termometer) og fulladet batteri eller tank.
Kjøring tar utgangspunktet i elbilens rekkevidde.  Elbilen kjøres til batteriet er nesten tomt. Som følge av det så kan man finne pris pr. mil, og si noe om energieffektiviteten.

Alle biler får en langtur (Kan være Oslo – Kristiansand og tilbake og Oslo – Trondheim og tilbake igjen)

Alle biler får også mellomlang rute også som er Oslo – Geilo og tilbake.

Alle biler får også en kort rute på tilsammen 138 km med start fra Rud i Bærum og som avsluttes samme sted.

Bilene blir kjørt med det lufttrykket produsenten anbefaler og som er oppgitt i dørene på bilen, og testet også med anbefalt høyere lufttrykk f.eks. som det er 2,4 bar så fylles det til 2,7 bar.

Hvordan kåres en bil som vinner?
Alle elbilene blir målt i forbruk og pris pr. mil og det tas utgangspunkt at man lader hos den dyreste plassen og hos dyreste ladeoperatøren og som uregistrert kunde når prisene beregnes. Det gis også beregninger ved registrert kundeforhold o.l. i artikkel på bilen.

Men alle tall blir oppgitt, slik at leserne selv kan beregne omkostningene med andre ladeoperatører eller de kan legge inn tall for hva det koster å lade hjemme.

Det gjøres ikke sammenligning over andre merker og modeller da alle skal ha samme utgangspunkt og kun den aktuelle bilen som testes skrives om og lages video om.

Spørsmål og svar:
Vil du som forhandler/bilimportør kunne se video før det publiseres?
Det korte svaret er JA, siden det kan være feil på bilen f.eks. programvarefeil.

Om du som forhandler/bilimportør ikke er helt fornøyd med rekkevidden/testen, kan du kreve at det gjøres en ny test?
Ja, selvfølgelig, men det endelige resultatet blir offentliggjort.

Må du som bilimportør/forhandler betale for å få testet bilene?
Elbiler testes gratis, men betaler noe for strømmen om det er ønskelig å få utgiftsført.

Hvordan kommer du i kontakt med meg?
Det gjøres helst på e-post ettersom telefon er dårlig utgangspunkt å bruke da jeg ofte er opptatt med videoopptak og droneflyving. Send e-post her

Om vi ønsker å få en skikkelig Norgesturtest fra Sør til helt i Nord må vi betale da?
Først og fremst må tidspunktet passe før det skjer slike langturer.
I utgangspunktet så koster det penger som kost og losji og overnattinger o.l. Men å kjøre og teste og gjerne ha direktesending så er det ikke noe ekstra.
Det hadde vært en fornøyelse å ta med elbil på skikkelig langtur og vise bilen fram.

Kan forhandlere og bilimportører bruke meg til å vise fram bilen til andre?
Ja, kan vise fram bil og lære folk om bilen som de potensielt ønsker å kjøpe.

Lager jeg USB pinne med videopresentasjon av bilen?
Ja, det gjøres det mot ønske om dette. Ellers er det den vanlige kanalen YouTube som formidler slik informasjon.

Lages innhold på Engelsk?
Kun ved forespørsel.  I utgangspunktet kun Norsk, men man kan alltid i ettertid tekste en video.

Eier Biltesteren bil?
Det eies og leases ingen biler da det ikke er ønskelig at nøytraliteten blir dratt i tvil.

Er Biltesteren nøytral og uavhengig?
Ja, alle skal ha et likt utgangspunkt det er ikke mulig å kjøpe seg resultater, de tall man får er det gjeldende tall under testene.

Tester du/dere biler under embargo/NDA?
Ja, video og dokumentasjon holdes strengt hemmelig til det kan publiseres.

Hvorfor er det lite innhold på hjemmeside og YouTube og sosiale medier?
Det har en kombinasjon med at forhandlere og bilimportører har satt ekstremt harde minstemål til antall subscribere og seere o.l. Når jeg ikke får biler å teste så blir det også lite innhold. Jeg ser det slik at importører og bilforhandlere har mye igjen for å låne ut biler fordi denne presentasjonen gir flere potensielle kjøpere av bilene.

Er du journalist og er du medlem av Norsk Presseforbund?
Nei, er egentlig i samme kategori som andre YouTubere som tester biler.

Er Biltesteren registrert i Brønnøysundregistrene?
Nei, da jeg driver dette som en hobby