Oslo – Geilo rekkeviddetest

Dette er ruta som kjøres