Rekkeviddetest og forbrukstest

Elbilene som testes kjøres på samme testrute som de med fossilt drivstoff også.

Det er 1 mellomlang rute og 2 langturruter som er standard som testes.

Oslo – Geilo og tilbake igjen

Oslo – Kristiansand og tilbake igjen

Oslo – Trondheim og tilbake igjen