Problemer å få ladet?

Zaptec har informasjonsside om feil på deres bakom systemer som omhandler Charge365 bl.a.

Statusmeldinger kan du lese her (Er på engelsk)