Ladepriser

Alle ladepriser er i kWh
Note: Tesla har et prissystem som vanskelig lar seg publisere, men at de for tiden er normalt sett billigere enn de andre.

GreenStation har et prissystem som gjør det umulig å publisere et snittpris, de har timebaserte priser som justerer opp og ned.

Tillegg: Enkelte ladeoperatører opererer med minuttprising etter en viss tid eller ved 80% ladet batteri.

Ladeoperatøren UNO-X tar mellom 5,50 og 6,50 pr. kWh