Lading

Lading av elbil kan være komplisert første gangen man gjør dette.
Her skal det være informasjon om hva du trenger og hva som lønner seg for å ha en smidig lading som overhodet mulig.

(Siden jobbes med)

Anbefalte ladebrikker/ladekort/ladeapp for bruk i Norge
Elli
Elton