Elsäkerhetsverket slakter Easee

Oppdatert: 05.04.2023 20:14 av Lars Henrik Jensen, Journalist

Easee får mye tyn om dagen. Bl.a fra Elsäkerhetsverket som kun har gjort et labratorieforsøk uten å koble til en ekte elbil med en ekte feil eller et tordenvær.

Vi har gjort en test av laderoboten på en campingplass på egen sikringskurs uten B-vern montert i sikringsskapet i forsøket og hadde tilkoblet elbil til lading og det kom tordenvær på kvelden den sommeren det var testet. Det som skjedde var at laderoboten registrerte strømvariasjon ved lynnedslag som således utkoblet bilen umiddelbart og sendte således et signal på jord slik at den tok sikringen. Øvrige andre campingvogner hadde fremdeles strøm, men de fikk ødelagt tv’er og annet fintfølende elektronikk. Campingplassen hadde også 2x Zaptec Pro som var montert etter forskriftene og de gikk begge i rødt og måtte byttes helt siden de tok skade og der var det ikke noe bil koblet til.
Da vi vippet opp sikringen etter feilsøk og megging så var det ikke noe svidde kabler eller tegn på varmgang, de andre på campingplassen hadde hatt varmgang på grunn av lynnedslaget. Vi vippet opp sikringen igjen og da fungerte lading og bil på vanlig måte og ble sendt for test eksternt uten at de fant noe som tilsa at bilen var utsatt for tordenvær.

Men har en tanke på at problemet kun gjelder på TN strømnett som er standard i Europa, mens vi hjemme har et IT strømnett som standard. Vi tenker teoretisk, siden et TN nett har 0V på Blå leder som jord og 230V på hver fase i Europa. Mens her med IT nett har 115V på hver eneste ledning unntatt jordkabelen.

Kort forklart:
IT strømnett har lokal jording (jordet lokalt ved jordspyd ned i bakken)
TN strømnett har sentral jording (jordet ved transformator)

IT strømnett fører inn Brun, Sort, Hvit på  3 fas
TN strømnett fører inn Blå, Brun, Sort, Hvit på 3 fas.

Les mer om forskjellene mellom IT og TN her

Kan forklaringen være at Norge har et IT strømnett og dermed bedre isolasjon vs resten av Europa som har et TN strømnett??