Biodiesel

Eco 1 selger Biodiesel som fungerer hele året.
Ved å gå over fra fossil diesel til Biodiesel bidrar du til mindre utslipp, og samtidig slipper du å tenke på å kjøpe elbil for å bli mer miljøvennlig eller at du har en bil du liker så godt at du vil fortsette å bruke den. Eller at elbilen du trenger ikke kan ta stor nok henger. Eller at du føler at tiden ikke er helt inne riktig ennå å gå over til Elbil. Da har du mulighet å bevare bilen og kjøre som normalt, men det er fortsatt usikkerhet om biler med forbrenningsmotor blir forbudt å bruke i byer og tettsteder eller at det bare er fossilt drivstoff som blir forbudt etterhvert.

Les mer om Eco 1 her